Székhelyszolgáltatás hírek

Székhelyszolgáltatás kapcsolata az új PTK-val


2013. évi V. törvény (új PTK) székhelyre vonatkozó részei:

3:7. § [A jogi személy székhelye]
A jogi személy székhelye a jogi személy bejegyzett irodája, ahol a jogi
személynek biztosítania kell a részére címzett jognyilatkozatok
fogadását és a jogi személy jogszabályban meghatározott iratainak
elérhetőségét.
3:17. §
[A döntéshozó szerv ülésének összehívása]
(4) A döntéshozó szerv az ülését a jogi személy székhelyén tartja.
3:96. § [A társaság tevékenységének helye]
(1) Ha a társaság székhelye nem azonos a társaság központi ügyintézésének helyével, a létesítő okiratban a központi ügyintézés helyét is meg kell
jelölni.

Új PTK

2014. március 15-től az új PTK hatályba lépésével az alakuló Kft. már minimum 3 millió Ft. jegyzett tőkével kell, hogy rendelkezzen.

A 2014. március 15. előtt, 500 ezer Forint alaptőkével alapított Kft.-t a következő cégmódosításkor, de legkésőbb 2016. március 15-ig kell módosítani, úgy hogy megfeleljen az új Ptk-ban lévő cégalapítási feltételeknek.

Székhelyszolgáltatásnak válassza a szekhelyszolgaltato.hu-t!

Új PTK alapján a Kft törzstőke minimum 3M Ft.

2014. márc. 15-től az új Ptk hatályba lépésével a Kft. alaptőke minimuma 3 millió Ft-ra emelkedik.
Alapítson Kft-t és székhelyszolgáltatásnak válassza a szekhelyszolgaltato.hu-t!

Meglévő Korlátolt felelősségű társaság esetén az alaptőke emelésére rendelkezésre álló határidő
2016. március 15, vagy az első cégmódosítás időpontja.

Ezután azon Kft-k, melyek nem teljesítik a kötelező alaptőke minimum feltételét kénytelenek
lesznek Betéti társasággá módosítani a társaság formáját.

Az alaptőke emelés végrehajtható: a társaság rendelkezésére bocsátott tőke bankszámlára vagy
házipénztárba történő elhelyezésével.


Feliratkozás Székhelyszolgáltatás hírek csatornájára