Székhelyszolgáltatás kapcsolata az új PTK-val


2013. évi V. törvény (új PTK) székhelyre vonatkozó részei:

3:7. § [A jogi személy székhelye]
A jogi személy székhelye a jogi személy bejegyzett irodája, ahol a jogi
személynek biztosítania kell a részére címzett jognyilatkozatok
fogadását és a jogi személy jogszabályban meghatározott iratainak
elérhetőségét.
3:17. §
[A döntéshozó szerv ülésének összehívása]
(4) A döntéshozó szerv az ülését a jogi személy székhelyén tartja.
3:96. § [A társaság tevékenységének helye]
(1) Ha a társaság székhelye nem azonos a társaság központi ügyintézésének helyével, a létesítő okiratban a központi ügyintézés helyét is meg kell
jelölni.